Podmioty wchodzące w skład Grupy:


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej spółka akcyjna (skrót: KRD BIG SA) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000169851, NIP: 8951794707 Kapitał zakładowy 4 000 000 zł, wpłacony w całości

Rzetelna Firma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: RZF sp. z o.o.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000330543, NIP: 8951950863 Kapitał zakładowy 50 000 zł

Krajowy Rejestr Długów Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KRDS sp. z o.o.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000388984, NIP: 8943025006 Kapitał zakładowy 58 000 zł

Dom Kreatywny Sp. z o.o. Sp.k. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS pod numerem: 0000522593, NIP: 8971766507

Dom Kreatywny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000409767, NIP: 8952011009 Kapitał zakładowy 5 000 zł

Narodowy Fundusz Gwarancyjny spółka akcyjna (skrót: NFG S.A.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000610456, NIP: 8951643411. Kapitał zakładowy 3 270 000 zł, wpłacony w całości

Kaczmarski Inkasso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KI sp. z o.o.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000416781, NIP: 8952012173 Kapitał zakładowy 500 000 zł

Małgorzata Kaczmarski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, NIP: 8990206028

Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy Sp.k. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000479010, NIP: 8952024779

Kaczmarski Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót KACZMARSKI GROUP sp. z o.o.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000576742, NIP 8952053350 Kapitał założycielski 100 000 zł

KG Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KG Sprzedaż sp. z o.o.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000512638, NIP 8952031549 Kapitał zakładowy 80 000 zł

Getscore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót getSCORE sp. z o.o.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585547, NIP: 8952058063 Kapitał zakładowy 350 000 zł

Martin Official Com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: MOC sp. z o.o.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000418601, NIP: 8952012606 Kapitał zakładowy 5 000 zł

Martin Official Com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (skrót: MOC sp. z o.o. sp. k.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000492347, NIP: 7543079191

Mikroflor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: Mikroflor sp. z o.o.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000652800, NIP: 8952111455 Kapitał zakładowy 5 000 zł

Kaczmarski Altor Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KAAM sp. z o.o.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000253110, NIP: 8951851003 Kapitał zakładowy 460 000 zł

Mikroflor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (skrót: Mikroflor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000661289, NIP: 8952118262

TData spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Wielka 20, 61-774 Poznań, REGON: 302419567, NIP: 9721245297